Tjenester

Vi utfører installasjon/prosjektering av ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, varmeanlegg og er også behjelpelig med løsninger for kjøl/frys. Vi innehar sentral godkjenning.

Modernisering av Bad
Vi koordinerer arbeidet med elektriker, murer, snekker og maler og kan tilby komplette ombygninger eller modernisering av ditt bad.

Sanitæranlegg
Vi leverer og utfører alt innen sanitær-anlegg, både store og små jobber.

I hovedsak består et sanitæranlegg av:
1. Kaldt- og varmtvannsledninger til bad, kjøkken og vaskerom.
2. Spillvannsledninger som bunnledninger og til utstyr.
3. Overvannsledninger fra eventuelle taksluker,
4. Utstyrsmontering

Varmeanlegg
Vi leverer og monterer store og små varmeanlegg, samt ombygging av gamle anlegg. I hovedsak består et varmeanlegg av vannbåren varme som føres fram til:

1. Gulvvarmeanlegg
2. Radiatorer eller viftekonvektorer
3. Ventilasjonsanlegg

Sprinkleranlegg
Vi leverer og monterer boligsprinkleranlegg, vanntåkeanlegg og konvensjonelle våt- og tørrsprinkleranlegg.

Varmepumper
Vi leverer og monterer varmepumper for store og små anlegg, eneboliger og gjerne i kombinasjon med solfangere, som vil optimalisere anlegget og gjøre det økonomisk gunstig.

Kjøl/Frys
Spør oss dersom du har behov for dataromskjøling, komfortkjøling, frikjøling ,fryserom eller annet kjøl -og frysebehov.